Za vsako število v levem stolpcu je navedeno, s katerimi števili je v harmoniji.

1 1 2 4 5 7 9
2 1 2 4 5 7
3 3 6 8 9
4 1 2 5 7
5 1 2 4 5 6 7 9
6 3 5 6 8 9
7 1 2 4 5 7
8 3 6 9
9 1 3 5 6 8 9